اطلاع از جمعیت و جزئیات جمعیتی کشورهای مختلف بسیار مهم است زیرا این اطلاعات به ما کمک می‌کنند تا با این کشورها بهتر ارتباط برقرار کنیم و تحلیل‌های دقیق‌تری درباره آنها انجام دهیم. بر همین اساس موسسه بین‌المللی هاتف شرق آخرین جزئیات جمعیتی کره جنوبی را طبق آخرین سرشماری در سال 2022 این کشور به اطلاع شما مخاطبین گرامی می‌رساند.

در فایل زیر اطلاعات مرتبط با جمعیت به تفکیک  تعداد زن و مرد، مهاجر و بومی، تعداد خانوار (مهاجر و اصیل)، اطلاعات مرتبط با مسکن و … ذکر شده است.

دانلود فایل