ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که اطلاعات بر زندگی ما حاکم است. دور نگه داشتن خود از انبوه اطلاعاتی که ما را احاطه کرده است غیرممکن شده است. وقتی در معرض اطلاعات زیادی قرار می‌گیریم، ذهن ما درهم می‌شود و توانایی تفکر انتقادی را از دست می‌دهیم. به همین ترتیب، وقتی اطلاعات زیادی در دسترس دانش‌آموزان امروزی باشد، تبدیل شدن به افراد بی‌طرف و ایجاد یک ذهنیت عینی برای آنها دشوار می‌شود. این مقاله به شما کمک می‌کند بفهمید که سواد رسانه ای چیست و چه اهمیتی دارد و چه اقداماتی می‌توان برای آموزش سواد رسانه ‌ای به دانش آموزان انجام داد.

keyboard_arrow_up