درباه ما

تیم قدرتمند هاتف شرق اینجاست تا خدمات خود را به شما ارائه دهد.

زهرا حیدری

معاونت خواهران و مسئول پژوهش
اساتید زبان
پژوهشگران

زهرا محمدی

سارا مینایی

آرزو مجیدی

محسن نیکخواه

keyboard_arrow_up