تا سال 2018، تخمین زده می شود که حدود 60000 “مسلمان کره‌ای” در کره زندگی می کنند. 16 مسجد در سراسر کشور وجود دارد و حدود 80 «مصلی» که یک مسجد کوچک است. با احتساب خارجی‌های مهاجر، تخمین زده می شود که جمعیت مسلمانان در کره جنوبی  260000 نفر باشند. با مجموع 260000 نفر، 0.4 درصد از جمعیت جمهوری کره را تشکیل می دهد. گفته می شود که تبلیغ اسلام در کره جنوبی به طور جدی در کره توسط سربازان ترک در طول جنگ کره در سال 1950 آغاز شد. آنها به اسلام آوردن اولین مسلمان ها در کره کمک کردند. تا سال 1960، تعداد مسلمانان کره به 1500 نفر افزایش یافت. آنها فدراسیون مسلمانان کره را تأسیس کردند که یک سازمان اسلامی در کره است. این سازمان به عنوان یک سازمان نماینده اسلام و مسلمانان در کره جنوبی شناخته شده است.

 

ترجمه توسط مدرسه زبان و فرهنگ کره