از آنجا که دین مسیحیت در حال حاضر بیشترین پیرو را در جهان به خود اختصاص داده، هر مبلغی که بخواهد در سطح بین‌الملل به تبلیغ دین مبین اسلام بپردازد، حتما در تبلیغ خود به نحوی از انحاء با مسیحیت مواجه خواهد شد. به‌علاوه اینکه از آنجا که مخاطبین بین‌المللی ما در فضای مسیحیت زندگی می‌کنند و مسیحی فکر می‌کند، آشنایی با مسیحیت می‌تواند باعث شناخت بهتر مخاطبین شود.

همچنین با توجه به پیشرفت علم و تنوع ابزارهای تبلیغی و نیز با توجه به تلاش مبلغان مسیحی مبنی بر ایجاد و القاء شبهه در اسلام، ایجاب می‌کند، متفکران مسلمان نیز به دفاع از حقانیت اسلام پرداخته و علاوه بر دفع شبهات، نقاط ضعف و تناقض‌های موجود در اناجیل را نیز برای جویندگان حقیقت آشکار نمایند.

این دوره که با همکاری شبکه جهانی ثامن تهیه شده، درصدد است تا با تکیه بر منابع محکم و مورد قبول مسیحیان، به نقد و بررسی آیین مسیحیت موجود بپردازد و قضاوت را در این باره به عهدۀ مخاطبان بگذارد.

بحث و بررسی درباره قسمت‌های مختلف کتاب عهد عتیق، تحلیل و نقد موضوع توحید که مهمترین مساله بنیادین تمام ادیان ابراهیمی است، صفات خداوند، مبحثی درباره تثلیث و … از جمله مباحث ارائه شده در این دوره می‌باشد.

دستاوردهای درس برای دانش‌پژوه:

در پایان این درس از دانش پژوه انتظار می‌رود تا با مسایل ذیل آشنا شود:

1.      آشنایی با کتاب مقدس

2.      بررسی احکام کتاب مقدس

3.     زن در متون مقدس مسیحی

4.     خشونت در کتاب مقدس

5.    بشارت های کتاب مقدس

6.    تناقضات کتاب مقدس

7.     پیامبران در کتاب مقدس

8.      بررسی سندی کتاب مقدس (عهد قدیم و عهد جدید)

9.       تثلیث (تببین و نقد)

10.      نجات شناسی

11.    شریعت در مسیحیت

12.    سیمای مسیح در کتاب مقدس

13.    سیمای حواریون در کتاب مقدس

14.    تاریخ مسیحیت

15.     پولس

 

برای خرید و شرکت در این دوره به اینجا مراجعه فرمایید