?موسسه بین‌المللی هاتف شرق با همکاری کانون اشراق دانشگاه قم برگزار می‌کند:

?سراب شیشه ای

? نقد و بررسی سریال “کوکدو”

#ویژه‌خواهران

مدرس سرکار خانم حیدری
سردبیر فصلنامه مطالعات راهبردی کره جنوبی و مسئول پژوهش موسسه بین‌المللی هاتف شرق

?زمان: ۲۹ فروردین؛ ساعت۱۵
?مکان:سالن یاس
?رایگان