به گزارش روابط عمومی مدرسه آموزش زبان و فرهنگ کره؛ با رایزنیهای انجام شده با معاونت محترم فرهنگی دانشگاه قم ، اولین دوره آموزش زبان کره ای برای دانشجویان این دانشگاه توسط اساتید مدرسه اسلامی آموزش زبان و فرهنگ کره برگزار گردید و مورد استقبال دانشجویا قرار گرفت.

گفتنی است علاقه مندان می توانند برای شرکت در این دوره ها به معاونت فرهنگی دانشگاه قم واقع در ساختمان امام خامنه ای مراجعه نموده و ثبت نام نمایند.