? به گزارش روباط عمومی موسسه بین‌المللی هاتف شرف اولین شماره دوفصلنامه مطالعات راهبردی مطالعات کره جنوبی منتشر شد

? شما فرهیختگان گرامی می‌توانید شماره اول فصلنامه مطالعات راهبردی مطالعات کره جنوبی را با واریز مبلغ 150 هزار تومان خریداری و به‌صورت رایگان دریافت نمایید.

 

? لطفا وجه مذکور را به شماره کارت 6063731179877825 به‌نام مهدی منصوری‌خواه (مهر ایران) واریز نمایید.

 

? سپس ‌رسید واریز، نشانی دقیق و کدپستی را به ای‌دی زیر در ایتا ارسال کنید:

? @islam4_all

در این شماره می ‌خوانید:

✔️ بی‌تی‌اس از فعالیت‌های بشر دوستانه تا اومانیسم نوگرا

✔️ بردگی نوین در صنعت کی‌پاپ

✔️ تعداد طرفداران موج کره‌ای در جهان

✔️ اشنایی با اندیشکده‌های کره جنوبی

✔️ اشنایی با ژئوپلتیک کره جنوبی

✔️ تاریخ سینمای کره جنوبی

✔️ بودجه هالیو در سال 2024

✔️ افزایش قدرت نرم کره جنوبی و پیامدهای آن

✔️ علل موفقیت مسیحیت در کره جنوبی

 

? ارسال رایگان