به گزارش روابط عمومی موسسه بین‌المللی هاتف شرق؛ دوره تخصصی نقد رسانه‌های شرقی (موج کره‌ای و انمیه‌های ژاپنی) ویژه فرهنگیان به همت مؤسسه بین‌المللی هاتف شرق با آموزش و پرورش ناحیه 2 شهر رشت به مدت دو روز در شهر رشت با تدریس استاد منصوری‌خواه و سرکار خانم استاد حیدری برگزار شد.