دوره تخصصی نقد موج‌های فرهنگی و رسانه‌ای شرقی (کره و ژاپن) با همت اداره کل تبلیغات اسلامی استان فارس و همکاری موسسه بین‌المللی هاتف شرق ، با حضور استاد مهدی منصوری خواه،مدیر موسسه بین المللی هاتف شرق و سرکار خانم زهرا حیدری سردبیر فصلنامه مطالعات راهبردی کره جنوبی در سالن همایش های این ادراه کل برگزار شد.