برگزاری دوره تخصصی نقد رسانه‌های شرقی با همکاری نهاد رهبری در دانشگاه فرهنگیان البرز

به گزارش روابط عمومی موسسه بین‌المللی هاتف شرق؛ دوره تخصصی نقد رسانه‌های شرقی (موج کره‌ای و انمیه‌های ژاپنی) ویژه فرهنگیان به همت مؤسسه بین‌المللی هاتف شرق با همکاری مجمع فرق و ادیان (مفام) و نهاد رهبری در دانشگاه فرهنگیان البرز به مدت دو روز در شهر قم با تدریس استاد منصوری‌خواه و سرکار خانم استاد حیدری برگزار شد.

هدف از برگزاری این دوره، شبکه سازی و تربیت نیروی متخصص است و خروجی های دوره بعد از گذراندن دوره و ارایه تحقیق و پژوهش پایانی، برای پاسخگویی به شبهات، در مدارس برای قشر آسیب پذیر نوجوانان و جوانان حاضر می شوند.