کشور کره جنوبی این روزها شاهد رشد تعداد مسلمانان است، به طوری که این تعداد به مرز ۶۰ هزار نفر رسیده است و رستوران های حلال نیز در حال افزایش است.

 

 

به گزارش «مدرسه زبان و فرهنگ کره»، اتحادیه مسلمانان کره جنوبی در سئول گزارش داد: تعداد مسلمانان کره جنوبی درحال حاضر نزدیک به 60 هزار نفر رسیده است. این تعداد در طول پنج سال اخیر نزدیک به پنج هزار نفر افزایش یافته است.

در این گزارش آمده است: مسلمانان اصلی در کره جنوبی کسانی هستند که در طول اقامت در کشورهای خاورمیانه به دین اسلام گرویدند. این افراد هنگامی که در پروژه های ساخت و ساز از سال 1970 تا 1980 در کشورهای خاورمیانه فعالیت می کردند، تحت تاثیر رفتار مسلمانان قرار گرفتند و مسلمان شدند. سپس این افراد دین اسلام را گسترش دادند تا تعداد مسلمانان به طور مستمر افزایش یابد.

«جونگ» تازه مسلمان کره ای 30 ساله درباره چگونگی گرویدنش به اسلام، می گوید: پس از آشنایی با دوستان مسلمانش در دانشگاه به دین اسلام گرویده است. اما متاسفانه هنوز محجبه نشده است. باوجود اینکه می داند حجاب براساس شریعت اسلام برای زنان واجب است.